Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A kagylókürt hangja

Sarah Lark
pubblicato da General Press

Prezzo online:
9,99

A két testvér, a szenvedélyes Carol és az álmodozó Linda biztonságos és szeretetteljes világát egy váratlan sorscsapás darabjaira zúzza. Egy hajótörés következtében egyedül kell boldogulniuk a tizenkilencedik század közepi Új-Zéland veszélyekkel teli világában, ráadásul egyik szomszédjuk gátlástalanul igyekszik kihasználni szerencsétlen helyzetüket. A lányoknak végül nemcsak az otthonukat, de egymást is el kell hagyniuk, és úgy tnik, a viszontagságok még nem értek véget: Lindának a déli-szigeteki sivár aranymezkön kell helyt állnia, Carol pedig belekeveredik az Északi-szigeten a maorik és az európai bevándorlók között folyó kegyetlen háborúba.

Sarah Lark (Tzvirágok idején) legújabb regényében a sors váratlan fordulata arra kényszerít két fiatal lányt, hogy hosszú útra induljanak, amelynek során nemcsak önmagukat ismerik meg jobban, de az igaz szerelem is rájuk talál.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore General Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636438494

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A kagylókürt hangja"

A kagylókürt hangja
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima