Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A karácsonyi puding

Agatha Christie
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
5,35

A kötetben találunk két kisregényt, három Hercule Poirot-novellát és ráadásnak egyet Miss Marple fszereplésével.

Lesz itt igazi angol karácsony, ellopott rubinnal és eltn holttesttel, természetfölöttinek látszó gyilkosság nagyon is földhöz ragadt megoldással és egy furcsa ház, furcsa lakókkal és furcsa gyilkossággal - de Christie népszer hseinek eszén nem jár túl egy gyilkos sem.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/12/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634794127

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A karácsonyi puding"

A karácsonyi puding
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima