Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

John le Carré, a kémregények nagymestere újabb lebilincselen izgalmas regényt írt, melyben több mint huszonöt év után tér vissza George Smiley, az angol titkosszolgálat legendás alakja.

Peter Guillam, az angol titkosszolgálat egykori embere, George Smiley h tanítványa a családi birtokon tengeti öreg napjait Bretagne déli partjainál. Ám egy napon levelet kap, melyben a Szolgálat Londonba rendeli. Hamar világossá válik számára, hogy annyi hosszú év után a hidegháborús múltja még mindig kísérti t. A dicsséges londoni hírszerzk Alec Leamas, Jim Prideaux, George Smiley és maga Peter Guillam egykori titkos mveleteirl most egy olyan generáció készül ítéletet mondani, amely nem élte át a hidegháborút, és nem tri a mentegetzést.

A kémek örökségében múlt és jelen feszül egymásnak. Semmi sem fekete vagy fehér, de minden ugyanolyan bravúros és izgalmas, mint a két korábbi regény  A kém, aki bejött a hidegrl és a Suszter, szabó, baka, kém , amelyekre visszatekint. A feszültséggel, humorral és morális kétséggel teli mben le Carré és narrátora, Peter Guillam az angol titkos világ legendás hseinek állít örök emléket.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/09/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634193395

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A kémek öröksége"

A kémek öröksége
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima