Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A kristálytükör meghasadt

Agatha Christie
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
6,40

Miss Jane Marple, mi tagadás, megöregedett. A szeme már nem elég éles a kötögetéshez, az orvos a kertészkedéstl is eltiltotta, de az esze még mindig jól vág, és emberismerete sem kopott meg. Sem barátai, sem aggódva gondoskodó bejárónje nem tarthatja vissza a minden lében kanál vénkisasszonyt, hogy a titokzatos eset nyomába eredjen, és mint már oly sokszor, hétköznapi bölcsességével most is segédkezet nyújtson a rendrségnek a nyomozásban.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/11/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634792260

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A kristálytükör meghasadt"

A kristálytükör meghasadt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima