Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ez a szálloda olyasvalamit kínál, amit semelyik másik sem, és ami, amennyire én tudom, kizárólag a leggazdagabb kuncsaftok számára érhet el. Úgy hívják, Játszószoba". Itt fizetsz azért, hogy megleshess egy kefél párt, és a szálloda vendégei egymással is szexelhetnek. Ami izgalmassá és egyedivé teszi, hogy a szemközti falból szintén egy szempár kukucskál egy kis lyukon át, amely azonnal bezárul, amint a szexnek vége." Ez a novella a svéd filmproducer, Erika Lust közremködésével jelent meg. Lust az emberi természet mélységeit megragadva számos olyan élettörténetet és helyzetet igyekszik bemutatni, ahol a szenvedély, a bensséges viszony, a testiség, a gyönyör, a szerelem és az erotika játssza a fszerepet.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica » Romanzi contemporanei

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/06/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9788726213065

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A kukkoló - Szex és erotika"

A kukkoló - Szex és erotika
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima