Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A kutya se látta

Agatha Christie
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
5,47

Miss Emily Arundell családja lélegzetvisszafojtva várja az ids hölgy halálát. Az örökség mindannyiukat nagy pácból húzná ki. De Arundell kisasszony nem szándékozik meghalni. Egy este azonban leesik a lépcsn. Ugyan nagyobb baja nem történik, de a körülmények elgondolkoztatják. Levelet ír hát Hercule Poirot-nak.

Poirot megkapja a levelet és a hséges Hastings kapitánnyal elindul Market Basingbe. Itt értesül róla, hogy a kisasszony majdnem két hónapja elhunyt. Halálát senki sem tartotta váratlannak, csak végrendelete kikötései keltettek figyelmet.

Egy (látszólag) természetes úton elhunyt megbízó, egy többhónapos késéssel érkez levél, egy, a családot kisemmiz végrendelet, egy drótszr foxterrier, aki a lépcsn hagyja a labdáját - Poirot-nak nagyon is ínyére való eset!

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/08/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634793632

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A kutya se látta"

A kutya se látta
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima