Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Johanna Berger a férje halálos ágyánál ígéretet tesz, hogy egyedül viszi tovább a családi kávéházat. Az asszony számtalan nehézséggel kénytelen szembenézni, de kitartása, a kávé iránt érzett szenvedélye és a zsidó hegeds, Gabriel Stern segítségével a város legjobb helyévé teszi a Kávémalmot. Ezt azonban nem mindenki nézi jó szemmel: Johanna egy gonosz összeesküvés kells közepében találja magát, az t leginkább gylöl kocsmáros aljas támadások sorát eszeli ki, hogy tönkretegye az asszonyt. Az irigykedk bosszúja egészen Velencéig, majd Isztambulig hajszolja. Johanna kalandos útja során mindent megtanul a kávékészítés mvészetérl, és végül még a szultán udvarába is bejárása lesz, ahol dicsség és újabb intrikák várnak rá. De sem a titkos tudás, sem a gazdagság, sem a kávé illatos gze nem feledteti azt, mit hagyott otthon, és hogy csak egy hely létezhet, ahol a boldogságot megtalálhatja Helena Marten izgalmas regénye az 1730-as évek Frankfurtjába, a kávékészítés és a kávéházak csodálatosan gazdag világába kalauzolja az olvasót egy bátor fiatalasszony és egy tiltott szerelem történetén keresztül.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica

Editore General Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/06/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636435813

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A kávé illata"

A kávé illata
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima