Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A lehetetlen lehetséges

Garai K. Mónika
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
6,82

E könyv fejezetei olyan gyógyíthatatlan betegségekbl, végstádiumú daganatos megbetegedésbl, depresszióból való kigyógyulások történeteit mesélik el, amelyek a szerz hite szerint Isten csodás beavatkozásáról, mindenhatóságáról tanúskodnak. A közvetlen hangvétel elbeszéléseket a közeli hozzátartozók és ismersök életeseményeinek ismertetése, a személyes megtapasztalás teszi igazán hitelessé.
Az elképeszt gyógyulásokról, balesetekbl való felépülésekrl, súlyos helyzetekbl való kimenekülésekrl szóló beszámolók mind arra kívánják bátorítani az olvasót, hogy nehéz, akár kilátástalannak tn helyzetükben hívják segítségül Jézust. A szerz meggyzdése szerint, ha olvasói ezt nyitott szívvel teszik, egészen biztosan számíthatnak a válaszára, k is részesei lehetnek a csodának.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Cristianesimo » Storia delle religioni

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/10/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156153111

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A lehetetlen lehetséges"

A lehetetlen lehetséges
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima