Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Megrázóan szép történet egy lányról, akitl még a nevét is elvették, élete mégis azt példázza, mi tesz valakit emberré."

Hyeonseo Lee Észak-Koreában, a világ egyik legkegyetlenebb diktatúrájában töltötte gyermekkorát. Egyike annak a több millió embernek, akit túszul ejtett a titkolózó, brutális kommunista rezsim. Amikor az 1990-es években lesújtott Észak-Koreára az éhínség, ráébredt, hogy egész életében agymosáson ment keresztül.
Tizenhét évesen elhagyta a hazáját. Hazatérésre menekültként nem is gondolhatott, mert családjával együtt börtön és kínzás várt volna rá. Mivel életben akart maradni, Kínában telepedett le. Tizenkét év elteltével visszatért az észak-koreai határhoz, hogy egy merész küldetés során átsegítse családját Dél-Koreába.

Ez a vakmer és különleges történet bepillantást enged a világ legzártabb diktatúrájának mindennapjaiba, els kézbl ad számot a történelem egyik legbrutálisabb éhínségérl, miközben megismerhetünk egy kivételes nt, aki nem félt küzdelmesen kivívott szabadságát kockára tenni a családjáért.

A szerz akinek Ted eladását eddig több mint 4 millióan látták szeptember 15-18. között Magyarországra látogat, így az olvasók személyesen is találkozhatnak vele.

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Storia militare

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/10/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633107515

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A lány hét névvel"

A lány hét névvel
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima