Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Szerelmi titkok és bntények - Róma, 1865

Öt évvel a Sant'Ambrogio zárdában történtek után...

Katharina hercegn támogatásával Blanca, azaz új nevén Christina Rivera a húgaival együtt egy lányiskolát hoz létre reménytelen sorsú gyerekeknek és fiatal nknek.

A Sorores nevet visel iskola árvák, meggyalázottak, kitaszítottak menedéke lesz. A bentlakásos intézetben a tanulók kiváló oktatásban részesülnek, de nem csak tudományt, mvészeteket és finom modort tanítanak nekik...

Marco Fiore, barátja, Valentini atya unszolására magánnyomozó irodát nyit, és az évek során egyre több sikeres bnügyet old meg. Egy nap bekopogtat hozzá egy kétségbeesett n, és a segítségét kéri eltnt férje ügyében. A gazdag férfi hírhedt szoknyavadász, de a felesége szerint soha nem hagyná el szó nélkül. Az asszony biztos benne, hogy meghalt vagy elrabolták.

A nyomok egy mulatóba vezetnek, melynek titkos termeiben rejtélyes szeánszokat tartanak.

Ugyanebben az idben Christina egy vérz, félholtra vert fiatal nt talál az iskolája kapujában, aki védelmet kér tle...

A Sorores lányai segítenek neki, de vajon megérdemli-e a támogatásukat?

És van-e köze az eltnt férfi, és a meggyötört lány esetének egymáshoz?

Marco és Christina újra együtt nyomoz, és nem csak a két bntény szálai fonódnak össze...

Kelényi Angelika Terézanyu-díjas, többszörösen Aranykönyv-díjra jelölt írón ezúttal is a 19. századi Rómába viszi olvasóit. A Riva nvérek-sorozat harmadik részében ismét egy megbotránkoztató bnügyet tár fel a két fszerepl segítségével. Ahogy az íróntl már megszokhattuk, a regényt átszövik a titkok, gyilkosságok, a kaland, a szenvedély és a romantika.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa d'ambientazione storica

Editore Álomgyár Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/11/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156013019

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A lánynevelde"

A lánynevelde
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima