Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Érzéki és veszedelmes // Suzanne Roberts körül megfordul a világ: viharos gyorsasággal veszít el mindent és mindenkit, ugyanakkor a sors kárpótolja t mindenért: megajándékozza Massimo, az ellenállhatatlan, mvelt és jómódú ügyvéd szerelmével, aki rögvest szülvárosába, Palermóba röpíti álmai asszonyát. Itt véget is érhetne ez a romantikus történet. A happy end ezúttal mégis elmarad. Szicíliáról ugyanis kiderül, hogy távolról sem a képzelet mesés birodalma, s lassan Massimóról is lehull az álarc Lesz-e kiút az érzések között rld fhsök számára? Van-e szabadulás a maffia hálójából, és van-e szabadulás a saját rémtetteinktl? És egyáltalán: hol van a határ szerelem és gylölet között? A szeretet is gylölet, csak éppen fejtetre állítva. A szeretet igazi ellentéte a félelem"- adja meg a választ Osho, és e tantétel igazságát nem is bizonyíthatná hitelesebben e könyv. A nagysiker maffia-trilógia második, bvített kiadásának köszönheten már nemcsak Suzanne gondolatait és érzéseit ismerhetjük meg, a még szenvedélyesebb és izgalmasabb részekben ugyanis már Massimo szemszögébl is láthatjuk az eseményeket. Borsa Brown lélektani folyamatokat is boncolgató, letehetetlen regénye feltárja, milyen pokoli mélységekbe és paradicsomi magasságokba juthat férfi és n, ember és ember kapcsolata.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Chick lit e Rosa contemporanei , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Álomgyár Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/08/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155596162

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A maffia ágyában"

A maffia ágyában
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima