Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

*** SZENVEDÉLYESEBB, BVÍTETT KIADÁS ***

Suzanne új élete küszöbén is harcban áll az érzéseivel. Massimo iránti szerelmét képtelen háttérbe szorítani, ezért úgy dönt, nem küzd tovább önmagával, és alárendeli testét, lelkét annak a férfinak, aki a múltban már annyi fájdalmat okozott neki. Azt reméli, hogy a megbocsáthatatlan megbocsátásával megteremtheti kettejük közös jövjének alapjait. S talán pont annak a valakinek köszönhetik majd a boldogság újra felcsillanó lehetségét, aki hármuk közül a leginkább oltalomra szorul... Vajon a féktelen szenvedély elegend ahhoz, hogy összetartsa ket? És létezhet-e happy end a maffia világában, ahol a férfiakat eskü kötelezi arra, hogy betartsák a szervezet törvényeit, s ahol bárkibl válhat barát, de ellenség is? BORSA BROWN trilógiájának befejez részébl nemcsak az derül ki, hogy van-e végzetesebb dolog az életben a vágynál és a szerelemnél, hanem az is, hogy ennek érdekében képes-e az ember békét kötni saját magával. Az erotikus jelenetekben és szenvedélyes párbeszédekben bvelked harmadik kötet minden mélyen rejtz érzelmet elcsal az olvasóból..

A maffia-trilógia részei:

A maffia ágyában

A maffia ölelésében

** A maffia szívében **

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica

Editore Álomgyár Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/02/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155596209

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A maffia szívében"

A maffia szívében
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima