Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ha az emberiség sorsán akarunk javítani, fel kell szabadítanunk a nket! Ez a legátfogóbb, leghatékonyabb, legjobban megtérül befektetés."

Az utóbbi húsz évben Melinda Gates a világ legtávolabbi pontjain él, súlyosan nélkülöz emberek megsegítésének szentelte életét. Munkája során egyre világosabbá vált számára, hogy ha el akarjuk segíteni a társadalmi fejldést, mindenekeltt a nk elnyomását kell megszüntetnünk.

Megindító, mozgósító erej könyvében együttérzéssel, tapintatosan, mégis szintén és elfogulatlanul mutatja be azokat a rendkívüli asszonyokat, akiknek a történetei egytl egyig a közös akarat és az összefogás hatalmas erejét bizonyítják. A nk helye a legégetbb problémákra irányítja figyelmünket a gyermekházasságtól kezdve a fogamzásgátláshoz való hozzáférés akadályain át a munkahelyi diszkrimináció számos jelenségéig.

Melinda Gates, a világ egyik legbefolyásosabb üzletemberének feleségeként most elször vall saját életérl is: leírja, milyen út vezetett a házasságán belül az egyenlségen alapuló kapcsolatig, és bemutatja, milyen változatos lehetségek állnak rendelkezésünkre ahhoz, hogy valóban megváltoztassuk a világot és önmagunkat.

Dettagli down

Generi Politica e Società » Donne » Questioni femminili » Studi di Genere e gruppi sociali » Donne » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Bookline Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/10/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634336761

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A n helye"

A n helye
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima