Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A név nélküli lány

Diney Costeloe
pubblicato da Alexandra Kiadó

Prezzo online:
9,04

Az Eldobott gyerekek írójának újabb szívbemarkoló regénye.
A 13 éves Lisa élete összeomlik, miután zsidó származású apját elhurcolja a Gestapo, t pedig anyjával és testvérével együtt elzik az otthonukból. A lány az utolsó pillanatban menekül el a halálcsapdává vált Németországból Angliába, ám a hamarosan kitör háborúban súlyos sérüléseket szenved egy légitámadás során. Lisa emlékek nélkül ébred fel egy kórházban a szétbombázott Londonban; mihez kezdhet név és múlt nélkül, miközben körülötte lángokban áll a világ?

Dettagli

Generi Non definito

Editore Alexandra Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/12/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634475644

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A név nélküli lány"

A név nélküli lány
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima