Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Ha választanod kellene az esztétikai vakság és a morális vakság között, te melyiket választanád?"

Mélyen felkavaró, zseniális regény egy kivételes tehetséggel megáldott, érzékeny fiúról, aki a lélek két birodalma - a ladovi (lubavicsi) haszid közösség Isten-vezérelte világa, és a mvészet ugyancsak fanatikus, magányos és felrl világa - közt vergdik. És mindkett tántoríthatatlan hséget követel tle.

Chaim Potok az amerikai- és a világirodalom egyik legnagyobb alakja. Rabbi, irodalmár, filozófus. Regényei tudás, szépség és szeretet különös ötvözetei, amelyek számos országban vezették hónapokig a bestsellerlistákat.

"A nevem Asher Lev. Az az Asher Lev, akirl az újságokban és a képeslapokban olvasnak, akirl annyi szó esik a vacsora- és koktélpartikon, a Brooklyni Feszületrl elhíresült, legendás Lev. Vallásos zsidó vagyok. Igen. Hív zsidók természetesen nem festenek feszületeket. Ami azt illeti, hív zsidók egyáltalán nem festenek - úgy, ahogyan én. Szerfölött kemény szavakat írnak és mondanak rólam, vádakat koholnak ellenem: áruló vagyok, hitehagyott, öngylöl, a családom, a barátaim, a népem szégyene; másfell, a keresztények szent és sérthetetlen eszméinek kigúnyolója, a nem zsidók által kétezer éve mélységesen tisztelt létformák istenkáromló kufárja. Nos, semmi efféle nem vagyok. Mindazonáltal teljes szinteséggel megvallom, hogy vádlóim egészében véve nem tévednek: bizonyos szempontból csakugyan mindegyik vagyok..."

"Potok elismerten a családi élet és az amerikai zsidó érzésvilág felülmúlhatatlanul megindító krónikása" - Times Book Review

"Életigenl... lelket tápláló... mélyen szántó könyv emberségrl, vallásról, mvészetrl." - The Wall Street Journal

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei , Arte Beni culturali e Fotografia » Storia dell'arte » Arte sacra

Editore Ulpius Baráti Kör

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/11/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155617386

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A nevem Asher Lev"

A nevem Asher Lev
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima