Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kr. e. 88-ban minden jel arra utal, hogy újra háború készüldik. Rómától Görögországon át egészen Egyiptomig forrong az egész civilizált világ.

Az ifjú Gordianus egy ideje Alexandriában él, nyomozással és rejtélyek megoldásával keresi kenyerét. Amikor nem dolgozik, gyönyör rabszolganjével, Bethesdával tölti idejét, és várja, hogy a világ visszanyerje józan eszét. Ám azon a napon, amikor betölti huszonkettedik életévét, két haramia elrabolja tle Bethesdát, ugyanis összetévesztik egy gazdag ember szeretjével. Gordianus sietve a keresésére indul, mert tudja, hogy ha az emberrablók rájönnek a tévedésükre, kegyetlen bosszút állnak a lányon, márpedig jóval többet érez iránta, mint egyébként szabad polgárok szoktak a rabszolgájuk iránt.

Gordianus nagy hasznát veszi mindannak, amit az apjától tanult: fel kell kutatnia a bnözk búvóhelyét, hogy meggyzze ket, tud nekik akkora értéket kínálni, amekkorát Bethesda jelent az számára. Miközben Alexandria utcáit lassanként elborítja a káosz, és egyre srsödnek a zendülések a hírre, hogy Ptolemaiosz király fivére lerohanni készül a várost, Gordianus egy vakmer és rendkívül veszélyes küldetés résztvevje lesz. Be kell törnie Nagy Sándor sírhelyére, hogy ellopja a világhódító hadvezér arany szarkofágját.

Steven Saylor ismét visszatér fhse, Gordianus fiatalkorába, amikor még nem nevezték Nyomozónak. A nílusi rablók a kés római köztársaság korában játszódó sikeres történelmi krimisorozat legújabb kötete, A hét csoda folytatása.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti » Storia delle Americhe » Archeologia , Religioni e Spiritualità » Mitologia e religioni antiche

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155468001

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A nílusi rablók"

A nílusi rablók
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima