Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A nyolcadik utas: a Halál

Alan Dean Foster
pubblicato da Agave Edizioni

Prezzo online:
6,50

A Nostromo teherszállító rhajó legénységét felébresztik a hibernációból, hogy megvizsgáljanak egy idegen eredet rádiójelet, amit a hajót irányító számítógép fogad. Nem sokkal késbb leszállnak az egyik közeli bolygón, és megtalálják a forrást: egy régóta elhagyott hajót, a rakterében több ezernyi furcsa tojással. Ezek vizsgálata során a felfedezcsapat egyik tagja szerencsétlen balesetet szenved, így a visszatérésükkor kénytelenek magukkal vinni egy idegen lényt a fedélzetre, aki nem sokkal késbb a legrettenetesebb félelmeiket megtestesítve elkezd egyesével levadászni mindenkit.

A nyolcadik utas: a Halál az 1979-es megjelenését követen a sci-fik egyik alapkövévé vált, Ellen Ripley karakterébl példakép lett. A filmek népszersége mindmáig töretlen, számos folytatást forgattak és forgatnak hozzájuk mindmáig, valamint az irodalomban is hatalmas sikert aratott a történet, amelyet további mvekkel egészítettek ki és írtak tovább. Alan Dean Foster korabeli regényadaptációja nagyszeren ragadja meg a filmben lév izgalmat és rettegést, olyan normákat állítva fel, amiket még ma is követnek a legnagyobb írók. Az olvasó az eredeti regény újraszerkesztett, napjaink nyelvezetéhez és az azóta hatalmas méretre ntt Alien-univerzumhoz pontosabban illeszked kiadását tartja a kezében.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Horror e gotica » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » horror e Dark Romance » Fantascienza

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634190233

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A nyolcadik utas: a Halál"

A nyolcadik utas: a Halál
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima