Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A diktatúra bukása után tétova demokrácia kezddik bnözéssel és korrupcióval, szegények tömegével és tahó újgazdagokkal, politikusokkal, akik utólag ellenállók lettek, értelmiségiekkel, akik menedzserré züllöttek. Panamában vagyunk. Ott, ahol az ügyesek nemcsak egy országot árusíthatnak ki, hanem magát a világkereskedelmet is. A kapu itt van, a kulcs még az amerikaiak zsebében. De utána?
John le Carré könyvét az ínyenceknek ajánljuk. Azoknak, akik egy kémregénytl nem egy James Bond-könyv izgalmát várják. Azoknak, akik tudják, hogy egy kémregény sem okvetlenül csak" kémregény.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Classici

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155272660

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A panamai szabó"

A panamai szabó
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima