Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A porcelánfest

Helena Marten
pubblicato da General Press

Prezzo online:
8,99

A gyönyör, tehetséges meißeni polgárlány, Friederike egyetlen vágya, hogy elismert porcelánfest lehessen. Ám a szülei akarata ellenére férjhez adnák, ezért a lány elmenekül a városból. Férfiruhát ölt, és lóháton nekivág a hosszú útnak egy újonnan alapított porcelánmanufaktúrába. Utazásának megpróbáltatásokkal teli els napja után egy fogadóban ismeretséget köt egy grófnvel és annak titkárával, Giovannival. Friederike az els pillanattól kezdve megmagyarázhatatlanul vonzódik a jókép, titokzatos olaszhoz. Rövid, ám annál szenvedélyesebb viszony bontakozik ki közöttük, amely visszavonhatatlanul meghatározza mindkettejük jövjét. Egy váratlan esemény elszakítja egymástól a szerelmeseket, a sebzett szív lány azonban nem adja fel álmát, viszontagságokkal dacolva célhoz ér. Porcelánfestként, férfiszerepben kezd új életet, próbálva elfelejteni a rejtélyes idegent, akivel egy pillanatra összekapcsolódott a sorsuk. Ám egy különleges megbízatás Franciaországba szólítja, ahol egy váratlan találkozás újra felkavarja az emlékeit és az elfojtott érzelmeit Helena Marten (A kávé illata) regényében egy bátor fiatal n a kezébe veszi sorsa irányítását, és harcba száll azért, hogy valóra válthassa élete álmát.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica

Editore General Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/02/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636435653

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A porcelánfest"

A porcelánfest
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima