Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A ragadozó aranya

Philip Reeve
pubblicato da Cartaphilus Kiadó

Prezzo online:
6,96

Anchorage a nagy jégmezn menekül.
A magasból egy apró, viharvert léghajó közeleg. Utasai, Tom és Hester a már nem létez Londonból jutottak el idáig. Ellenségektl és a múlt árnyaitól üldözve, sötét titkokkal a szívükben kikött keresnek. Ám Anchorage nem a várva várt biztos menedék. A járvány sújtotta, szellemektl kísértett város a halott kontinens, Észak-Amerika felé tart, útját pedig tzvihar és halálos veszély övezi. A Ragadozó városok sorozat második része, A ragadozó aranya Philip Reeve lélegzetelállító világába viszi el újra az olvasót, ahol csak a legersebb maradhat életben, miközben az emberi civilizáció felfalja önmagát.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Cartaphilus Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/12/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632666891

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A ragadozó aranya"

A ragadozó aranya
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima