Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A rettenet árnyéka

John Gwynne
pubblicato da Fumax

Prezzo online:
13,41

John Gwynne, az epikus fantasy méltán elismert szerzjének új trilógiája! A harcos angyalok, a Ben-Elim faja egykoron gyzedelmeskedett egy nagy hatalmú démonhorda felett, így most k uralják a Kivetett Földeket, acélos szigorral fenntartva a békét és a rendet. A déli vidéken a forrófej Riv minden erejével igyekszik Ben Elim békefenntartói közé kerülni, csakhogy véletlenül egy rettenetes titokba botlik. Nyugaton az óriásn, Sig démonok után kutat, ám lázadás és fekete mágia jeleire bukkan. A hó borította északon pedig Drem, a prémvadász megcsonkított tetemeket talál a vadonban. Ragadozó, vagy esetleg valami sokkal szörnybb lény áldozatai lehetnek? Világrenget veszedelmek kora ez, lehetetlen döntések ideje, amikor minden hség meginog, ugyanis az árnyak között démonok gyülekeznek, és csak arra várnak, hogy elérkezzen az idejük

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Fumax

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/07/2023

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634703099

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A rettenet árnyéka"

A rettenet árnyéka
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima