Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A sötét ötven árnyalata

E. L. James
pubblicato da Libri Kiadó

Prezzo online:
8,99

Az Ötven árnyalat-trilógia második kötete érzéki és sötét világba vezeti olvasóját. A titokzatos fiatal milliárdos, Christian Grey sötét vágyaitól elbátortalanodva Anastasia Steele kilép a kapcsolatból, új lapot nyit az életében, és elhelyezkedik egy seattle-i könyvkiadónál. De Christian iránt érzett szerelme olthatatlan, és amikor a férfi új megállapodást ajánl fel neki, Anastasia képtelen ellenállni. Újra lángra lobban perzselen érzéki viszonyuk, és a lány egyre többet tud meg megszállott kedvesének titkairól. Míg Christian a múltat akarja maga mögött hagyni, Anastasiának le kell számolnia a férfi korábbi partnerei iránt érzett dühével és féltékenységével, és meg kell hoznia élete legfontosabb döntését

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633108109

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A sötét ötven árnyalata"

A sötét ötven árnyalata
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima