Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A szabadság tréningjei

Péter Nádas
pubblicato da Jelenkor Kiadó

Prezzo online:
6,15

Ritkán van annyira szoros kapcsolat egyfell a kíméletlenül kíváncsi ön- és világmegfigyelés, másfell az írói mhelymunka között, mint Nádas Péter írói alkata esetében. Az emlékben lappangónak, az élménybe temetettnek, az álomból felködlnek, a képzeleten átrebbennek, a szokás, a kultúra és a civilizáció cenzúrája alá es ezernyi elfojtott pillanatnak a kimondhatóság határát áttör rögzítése valóban szabadsággyakorlat, a szabadság tréningje, ahogy e kis könyv címe mondja, mégpedig nem pusztán a beszéd, hanem az ember felszabadítása is, az emancipáció általános értelmében. Nemcsak a kimondhatóság, hanem attól elválaszthatatlanul, az elmondhatóság körének tágítása - és mint ilyen, kiváltképpen írói tett. A nagy mvek létrejöttének forrásvidékén járunk ezeket az esszétöredékeket olvasva.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Prosa letteraria

Editore Jelenkor Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/06/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636769550

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A szabadság tréningjei"

A szabadság tréningjei
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima