Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A Mélység és A falka James Herbert-díjas szerzjének rémtörténete egy új-mexikói szektáról, melynek tagjait egy sötét er tartja halálos rettegésben.

Egy fiatal n látszólag egyszer feladattal bíz meg három zsoldost. Meg kell találniuk az unokaöccsét, akit az apja vélheten az akarata ellenére vitt magával Little Heavenbe, az új-mexikói hegyek között megbúvó, világtól elzárt közösségbe.

Miután a zsoldosok megérkeznek a táborba, baljós dolgokra lesznek figyelmesek. Különös mozgolódást tapasztalnak az erdben és a fák tetején. A komor, Fekete Szikla néven ismert monolit sötét árnyékot vet a helyre, a közösséget pedig hamarosan áthatja a rettegés és a bizalmatlanság. Miközben az események az rület felé sodródnak, a menekülési útvonalakat egymás után vágja el valaki vagy valami. Little Heaven mennyországból pokollá változik, és az életben maradtak kénytelenek felvenni a harcot azzal az ismeretlen, gonosz ervel, amely mindenkit el akar pusztítani.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Narrativa d'ambientazione storica , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/04/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634192749

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A szekta"

A szekta
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima