Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egy meglepen bájos és szenvedélyes románc." - Nalini Singh, New York Times bestsellerszerz Egy utánozhatatlan szerelmi történet." - Penelope Douglas, New York Times bestsellerszerz Stella Lane szerint a világot a matematika tartja össze. A munkahelyén algoritmusokat készít, melyekkel elre láthatóak a fogyasztói tendenciák. Jóval többet keres, mint amennyit el tud költeni, és jóval kevesebb tapasztalata van a férfiakkal, mint egy átlagos harmincéves nnek. Stella ráadásul Asperger-szindrómával él, és a nyelves csókról az jut eszébe, ahogy az apró halak a cápák fogait tisztogatják.
Arra a következtetésre jut tehát, hogy gyakorlásra van szüksége. Mégpedig egy profival. Ezért felbéreli Michael Phant, az eszkortfiút. A félig vietnami, félig svéd, lenygözen jókép Michael nem engedheti meg magának, hogy visszautasítsa Stella ajánlatát, ezért beleegyezik, hogy segít tartani az ütemtervet, az eljátéktól egészen a Káma Szútra bonyolultabb lapjaiig Stella hamarosan már kifejezetten vágyik Michael csókjaira, és az érzések egész kavalkádja, melyet a férfi ébreszt benne. Tárgyilagos kapcsolatuk kis id elteltével egészen meghitté válik, és elkerül a képlet, mely meggyzi Stellát, hogy a szerelem bizony nagyon is logikus
Helen Hoang els regénye, melyet saját Asperger-szindrómája ihletett, szívmelenget, üde románc, mely minden kétséget kizáróan bebizonyítja, hogy nincs a világon az az adatmennyiség, amelybl megjósolható, mi fogja megdobogtatni az emberi szívet.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Álomgyár Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/11/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155763748

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A szerelem egyenlete"

A szerelem egyenlete
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima