Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Könyvemben egy eddig ismeretlen perspektívából, a matematika segítségével mutatom be az emberiséget leginkább foglalkoztató témát: a szerelmet."

Mennyi az esélyünk arra, hogy ránk talál a szerelem? Mekkora a valószínsége, hogy tartós marad? Hogyan mködik a netes társkeresés? Mikor kellene megállapodnunk? Hogyan kerülhetjük el a válást? Segíthet-e eldönteni a játékelmélet, felhívjuk-e a másikat egy randi után?
Hannah Fry a maga bölcs, szellemes és humoros módján bebizonyítja, hogy a matematika meglepen hasznos eszköze lehet a szerelem bonyolult, gyakran érthetetlen és bosszantó, de annál érdekesebb természetének feltérképezéséhez.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Hvg Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/03/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633044124

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A szerelem matematikája"

A szerelem matematikája
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima