Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A szeretet kiterjesztése

Dalai Lama
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
6,60

A szeretet és együttérzés magunknak és másoknak is hasznos.

Ha szeretettel fordulunk másokhoz, elménk és szívünk megnyílik a békességre.

A békesség tágabb közösségünkre való kiterjesztésével egységet, harmóniát és együttmködést teremthetünk magunk körül.

A békesség további kiterjesztése a nemzetekre, majd a világra kölcsönös bizalmat, megbecsülést, szinte kommunikációt, végül sikeres összefogást eredményez a világ problémáinak megoldása érdekében.

Minden lehetséges, ha megtanuljuk, hogyan terjesszük ki szeretetünket.

E megvilágító erej és tanulságos kézikönyvben szentsége, a Dalai Láma a Nobel-békedíj tulajdonosa ésszer mindennapi irányelveket ad arra vonatkozólag, hogyan alakíthatjuk át önközpontú energiánkat kifelé irányuló együttérzéssé. A tibeti kolostorokban több mint ezer évvel ezeltt meghonosodott gyakorlatokból és eljárásokból merítve bemutat egy hét lépésbl álló, önmagát irányító programot, amelynek segítségével szívünket és tudatunkat megnyithatjuk a korlátlan szeretet megtapasztalása felé, amely minden kapcsolatot átformál az életünkben s egyre közelebb vezet a bölcsességhez és a megvilágosodáshoz.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Altre religioni e fedi » Fedi alternative (Scientology, studi sull'occulto, satanismo¿)

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/11/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632277448

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A szeretet kiterjesztése"

A szeretet kiterjesztése
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima