Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Párizs, 1463 - A Châtelet tömlöcében Villon raboskodik, halálos ítéletének végrehajtására várva
Anglia, 1912 - Tatiana Kensington Burroughs, a Kensington-major úrnje New York-i utazást tervez a kor legnagyobb és legmodernebb óceánjáróján, a Titanicon
Actiumi-öböl, i. e. 31 - A Marcus Vipsanius Agrippa által vezetett hadiflotta felsorakozik, hogy megakadályozza Antonius és Cleopatra szökését Görögországból
London, 2018 - Adam Banks antikváriustól, az SAS valamikori ezredesétl elrabolják legértékesebb kincsét, az idkristályt
2018. június 7-én megáll az id a Földön!
A köztes világ alakváltói, az idn kívül létez primorok azonban adnak egy utolsó esélyt néhány kiválasztottnak, hogy megfordítsák az emberiség sorsát. A tét nagy, az id rövid: mindössze néhány órájuk van a feladat végrehajtására
Miként kapcsolódik a történetbe az ókori Római Birodalom és Marcus Vipsanius Agrippa, a középkori Párizs és François Villon, illetve a Titanic katasztrófája? Molnár Csaba idsíkokon átível, pörgs, izgalmas kalandregényébl mindez kiderül.

Dettagli

Generi Fantasy Horror e Gothic » Fantasy per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Fantasy e magia

Editore Metropolis Media Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/05/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155508691

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A széttört id legendája"

A széttört id legendája
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima