Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A festtehetséggel megáldott egyetemista lány, Barbara fiatalon elveszíti az édesanyját, akinek a halálát sosem tudja teljesen feldolgozni. Épp a szemeszter végi szünidt tölti otthon, amikor rádöbben, hogy özvegy édesapja egy nála jóval fiatalabb n mellett keresi a boldogságot. Mindenáron szabadulna a fojtogató légkörbl, így kapóra jön neki George, a feltörekv iparos házassági ajánlata. De vajon jól döntött, amikor igent mondott a frigyre? Erkölcsös-e elfogadnia férjétl az anyagi biztonságot, ha tisztában van azzal, hogy a férfi közben becstelenül érvényesül? Helyesen teszi-e, ha nem utasítja vissza a közeledését, holott tudja, hogy hites ura a testi élvezetek terén mással is meglehetsen bkez? És legfképp: maradjon-e George mellett, ha a férfinak a házasság csupán eszköz céljai elérésében? Barbara fuldoklik a magányban, gyermekei és a festészet jelentik számára az egyedüli menedéket. Hsiesen küzd a házasságáért, hogy elfojtsa a benne ersöd balsejtelmet: talán nem is élete nagy szerelméhez ment feleségül. Az t emészt kételyekre végül egy tragikus kimenetel esemény adja meg a választ. Mary Nichols (Az ékszer, Lány a tengerparton), a történelmi romantika mestere megindító történetében egy angliai család életét eleveníti meg az els világháborút követ évekbl, ötvözve a romantikus lányregény és a keser fejldéstörténet jellemzit.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore General Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/05/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636436292

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A szökkút"

A szökkút
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima