Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Fredé hasznos asszony, a jöv letéteményese. Olyasmire képes, amire csupán a nk töredéke: gyermeket szülni. Gileád állama különös figyelmet fordít arra, hogy és társai megértsék, a szülés életük egyetlen célja és értelme. A vallási fundamentalista alapokon kormányzott ország átnevelközpontokban készíti fel a termékeny nket, hogy aztán az uralkodó elithez tartozó családokhoz kerülve két éven belül teherbe essenek a ház urától - a féltékeny, ám gyermekre vágyó Feleségek irigy pillantásaitól kísérve.

Fredé a Parancsnok házában igyekszik belesimulni a hétköznapokba, megfelelni a dogmatikus vallási elírásoknak és mindenekeltt megfoganni. Ha eltévelyedik, felakasztják a Falra, vagy kizik a Telepekre a Nemnk közé hullákat égetni. A Parancsnok azonban egy este a szobájába hívatja, a szigorú tiltás ellenére teljesen egyedül, amire Fredé akkor sem mondhatna nemet, ha akarna.

Margaret Atwood disztópiája megrázó vízió egy olyan világról, ahol a nk egyetlen szerepe, hogy a vallás, az állam és a szaporodás szolgálatában állnak. A szerz ellenjóslat"-nak nevezte regényét, mondván, ha ez a jöv részletesen leírható, talán nem fog bekövetkezni.

A mára klasszikussá vált kultuszregényt 1986-ban Booker-díjra jelölték, 1987-ben pedig megnyerte az els Arthur C. Clarke-díjat; több mint negyven nyelvre lefordították, és számos filmes és színházi feldolgozás után 2017-ben tévésorozatot is bemutattak belle.

Majd elveszem azt a kis vajdarabot, melyet vacsora után a jobb cipm orrába dugtam Mi nem kaphatunk sem kéz-, sem arckrémeket. Manapság minden ilyesmi haszontalanságnak tekintend. Tárolóedények vagyunk, csupán a bels szerveink fontosak számukra. A külsnk fellük kiszikkadhat, megráncosodhat, akár a dió héja. A Feleségek rendeletben szögezték le, hogy nekünk ne járjanak testápoló szerek. Nem akarják, hogy vonzók legyünk. Épp elég nehéz nekik így is

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/05/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636767150

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A szolgálólány meséje"

A szolgálólány meséje
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima