Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A szürke ötven árnyalata

E. L. James
pubblicato da Libri Kiadó

Prezzo online:
8,99

Amikor Anastasia Steele, egyetemi hallgató interjút készít Christian Greyjel, az ifjú vállalkozóval, gyönyör, okos és ijeszt férfival találja szemben magát. Az ártatlan lány megretten, amikor ráébred, hogy akarja ezt a férfit, és kétségbeesetten próbál közelebb kerülni hozzá. Grey, aki képtelen ellenállni Ana szelíd szépségének és eszének, elismeri, hogy is akarja a lányt - de a saját feltételei szerint. Ana, akit egyszerre ijeszt és izgat Grey szokatlan szexuális ízlése, habozik. Greyt minden sikere - multinacionális vállalkozásai, hatalmas vagyona, szeret családja - ellenére démonok gyötrik. Amikor a pár vakmer, szenvedélyes viszonyba kezd, Ana fölfedezi Grey titkait és tulajdon sötét vágyait

A sorozat, amely meghódította a világot, új fordításban!

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Chick lit e Rosa contemporanei , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/03/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633108598

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A szürke ötven árnyalata"

A szürke ötven árnyalata
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima