Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Amikor Anastasia Steele, egyetemi hallgató interjút készít Christian Greyjel, az ifjú vállalkozóval, gyönyör, okos és ijeszt férfival találja szemben magát. Az ártatlan lány megretten, amikor ráébred, hogy akarja ezt a férfit, és kétségbeesetten próbál közelebb kerülni hozzá. Grey, aki képtelen ellenállni Ana szelíd szépségének és eszének, elismeri, hogy is akarja a lányt - de a saját feltételei szerint. Ana, akit egyszerre ijeszt és izgat Grey szokatlan szexuális ízlése, habozik. Greyt minden sikere - multinacionális vállalkozásai, hatalmas vagyona, szeret családja - ellenére démonok gyötrik. Amikor a pár vakmer, szenvedélyes viszonyba kezd, Ana fölfedezi Grey titkait és tulajdon sötét vágyait

A sorozat, amely meghódította a világot, új fordításban!

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Chick lit e Rosa contemporanei , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/03/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633108598

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A szürke ötven árnyalata"

A szürke ötven árnyalata
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima