Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jo Marie, aki nemrég vesztette el a férjét, elhatározza, hogy gyökeresen megváltoztatja az életét, hátha így elfeledheti bánatát. Seattle-t a háta mögött hagyva egy családias kisvárosba, Cédrusligetbe költözik, ahol vásárol egy panziót, a Rózsakikött. Szép lassan elkezd beilleszkedni a kisváros színes közösségé be, miközben megérkeznek a panzió els vendégei is. Mindketten hosszú évek után térnek vissza gyermekkoruk helyszínére, hogy szembenézzenek múltjukkal. Abby életére egy végzetes baleset vet árnyékot, míg Joshnak haldokló mostohaapjával kell tisztáznia kapcsolatát. Magányukat legalábbis eleinte csak az otthonos panzió és annak kedves háziasszonya oldja. Ám a Rózsakiköt többnek bizonyul egyszer szálláshelynél. Igazi menedékké válik a lelki terheiket cipel hsök számára, akik végül egészen más emberként távoznak, mint ahogy ideérkeztek. A közkedvelt írón, Debbie Macomber új sorozatának els kötete ez a regény, amelyben egy fiatal n lassú lelki gyógyulását követheti nyomon az olvasó.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore General Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/02/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636435660

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A szív titkai"

A szív titkai
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima