Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A tanult lány

Tara Westover
pubblicato da Partvonal Kiadó

Prezzo online:
10,19

Tara Westover tizenhét évesen tette be elször a lábát iskolai osztályterembe. Eltte Idaho hegyei között, a társadalomtól szinte teljesen elzárkózva élt szüleivel, akik állandóan a világvégére készültek. Tara minden nyáron gyógynövényfzeteket készített könnyen befolyásolható anyjával, aki a környék bábája és füvesasszonya volt, télen pedig az egyre furcsábban viselked apja mellett dolgozott egy roncstelepen. A lányt soha nem látta orvos vagy védn, a vágásokat, agyrázkódásokat, de még a robbanásból származó égési sérüléseket is az otthoni gyógynövényekkel kezelték. A sokgyerekes család annyira elszigeteldött az intézményes társadalomtól, hogy nem volt senki, aki biztosíthatta volna az iskolázatlan gyerekeknek a megfelel oktatást.A hegyen túli világ elérhetetlennek tnt Tara számára. Ám egyik fiútestvére annyit mesélt neki a fiskolai élményeirl, hogy a kíváncsi lány elhatározta, is kipróbálja ezt az újfajta életet. Önerbl tanulni kezdett, magát képezve tett sikeres felvételi vizsgát, és hatalmas tudásvágya eljuttatta t még az óceánon túlra is. A tanult lány felejthetetlen emlékirat egy fiatal, iskolázatlan lányról, aki hátat fordítva különc családjának útnak indul, és küzdelmes útja során eljut egészen Cambridge-be, hogy doktori diplomát szerezzen.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Partvonal Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/03/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155783531

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A tanult lány"

A tanult lány
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima