Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az ír Jack McNulty afféle átlagos ember, egyszerre kisszer és hsi lélek, aki megannyi elképeszt esemény szemtanúja volt életében, mégis tudja, hogy nem sokat ér az emberek szemében. Katonaként, mérnökként, ENSZ-megfigyelként egyre csak járta és járta a világot, és mindvégig egy gyerekkori ábránd zte-hajtotta: hogy egy napon jobb, értékesebb emberré lehessen. Most pedig képtelen hazatérni. Ghána fvárosában, Accrában rostokol, és úgy érzi, nem tud anélkül továbblépni vagy akárcsak lélegezni, hogy számot ne vetne önmagával, múltjával, jelenével és jövjével. Noha úgy tnt, a varázslatos, egyszersmind megfoghatatlan Mai Kirwannel való frigyre lépésekor révbe ér az élete, a különös és felkavaró házasság, a megannyi közös és személyes tragédia - a bor, a mámor és a második világháború árnyékában - azonban mindkettejüket, az álmaikat, a vágyaikat és a lehetségeiket is elemészti. Sebastian Barry (Egy eltitkolt élet; Messze, messze) legújabb regénye a huszadik század Írországába, illetve a második világégés utáni Afrikába kalauzolja el az olvasót, miközben érzékeny portrét rajzol egy olyan férfiról, aki saját démonaival, elveszített szerelmével harcol, hogy még egyszer, utoljára megtapasztalhassa a szabadságot.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore General Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/03/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636437138

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A tartalékos tiszt"

A tartalékos tiszt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima