Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A tetoválás tolvaj

Alison Belsham
pubblicato da Ulpius Baráti Kör

Prezzo online:
15,27

Egy,két, lássam a vért
Három, négy, nyúzom és nézd
Öt,hat, mi van a tetoválás alatt
Hét,nyolc, kivágom neked is hamar

Egy rendr els gyilkossági ügye.
Egy halálos titkot rz tetováló.
És egy perverz sorozatgyilkos élesíti a pengéit, hogy újra öljön...

Mikor a brightoni tetováló, Marni Mullins megnyúzott holttestet talál, a frissen elléptetett Francis Sullivan felügyelnek szüksége van a mvész segítségére. Egy szabadlábon lév sorozatgyilkos ugyanis tetoválásokat metsz ki a még életben lév áldozatai testébl.
Marni jobban ismeri a tetováló világot, mint a saját tenyerét, de oka van rá, hogy ne bízzon a
rendrségben. Rájön, hogy ki lesz a gyilkos következ célpontja, de vajon szól Sullivannek,
vagy egyedül cserkészi be a tetoválás tolvajt?

Dettagli

Generi Non definito

Editore Ulpius Baráti Kör

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/12/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155760525

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A tetoválás tolvaj"

A tetoválás tolvaj
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima