Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A vak zongorista

E. L. Doctorow
pubblicato da Európa Könyvkiadó

Prezzo online:
7,99

Homer és Langley Collyer halálukkal egyszerre váltak legendává és az amerikai folklór részévé. A két fivérrl azóta is mindenkinek a megszállott, kényszeres gyjtszenvedély jut az eszébe. 1947-ben, miután a szomszédok hetek óta nem észleltek mozgást a Collyer-házban, és már a régóta ismers bz is felersödött, értesítették a rendrséget. Amikor a hatóságok végre elszánták magukat, és feltörték az ajtót, a látvány elképesztette ket, a korabeli újságok pedig nem gyzték ontani a szemtanúk beszámolóit.

A sok-sok szoba a mennyezetig tele volt régi újságokkal, könyvekkel, ügyiratokkal, a legválogatottabb kacattal. Mindenféle hangszerek tucatjai, tizennégy zongora, orvosi mszerek, egy kezdetleges röntgengép, babakocsik tömkelege tárult a szemük elé, meg egy teljes Ford T-Modell, pótalkatrészek százaival. Egybehangzó jelentések szerint hetekig tartó munkával száz tonna hulladékot szállítottak el a házból. A két testvér teteme egymástól három méterre feküdt, de Langleyére csak tizenhat nappal késbb bukkantak rá.

Az akkor kamasz Doctorow elhlve állt e történet eltt, mely aztán évtizedekig foglalkoztatta. A valós események alapján így jött létre az író újabb "hiteles" történelmi fantáziája.

A vak zongorista hatalmas történelmi kacatmúzeumának kísérteties labirintusain keresztül vezet az emberi psziché legbensbb zugaiba. A road novel, az utaztató regény egy ritka mfaja: zárt ajtók mögé toloncolt szédületes emberi kaland.

Az elmúlt évtizedek amerikai irodalmának egyik legnagyobb, 2015-ben elhunyt alakja, a Ragtime szerzje utolsó remekmvében emberi-mvészi szerepvállalását teszi mérlegre párját ritkító méltósággal és eleganciával.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Európa Könyvkiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/04/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634054306

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A vak zongorista"

A vak zongorista
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima