Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A Fiorina 161 bolygó nyomorúságos egy hely, fémfeldolgozó üzemként mköd kolóniája a világ legerszakosabb embereinek börtöne. Ide csapódik be a Sulaco mentkapszulája, és úgy tnik Ellen Ripley a hajó egyetlen túlélje de egyszer csak valami elkezdi brutálisan meggyilkolni a rabokat. Az idegen most azonban nem vadászik Ripleyre, aki kétségbeesetten próbál rájönni a magyarázatra, hogy végül olyan válaszra leljen, amelynél borzasztóbbat elképzelni sem tud.

A végs megoldás: Halálban Alan Dean Foster ismét visszatér e különös és félelmetes földönkívüli világba, hogy felfedje Ellen Ripley és örök ellensége, az idegenként ismert földön kívüli létforma végzetét. A korábbi részektl eltéren ez a kötet nem csupán regényadaptáció, Foster több helyen is kibvítette a történetet. Az olvasó az eredeti regény újraszerkesztett, napjaink nyelvezetéhez és az azóta hatalmas méretre ntt Alien-univerzumhoz pontosabban illeszked kiadását tartja a kezében.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Horror e gotica » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » horror e Dark Romance » Fantascienza

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634190271

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A végs megoldás: Halál"

A végs megoldás: Halál
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima