Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A végs árulás

Patricia Gibney
pubblicato da Insomnia

Prezzo online:
7,29

Két problémás lány - egy végzetes hazugság.

Vasárnap hajnalban Amy Whyte és Penny Brogan hazaindulnak egy éjjeli szórakozóhelyrl, de sosem érnek haza. Conor Dowling nemrég szabadult a börtönbl, és nem kevés oka lenne bosszút állni Amyn, hiszen éppen a lány juttatta oda
A lányok véráztatta holttestét néhány nappal késbb egy lepusztult, elhagyatott házban találják meg. Hiába van bombabiztos alibije, lehet, hogy Conor a gyilkos? Vagy valami többrl van szó, aminek hátborzongató eleme a lányok teste közelében talált ezüstérme?
Lottie Parker nyomozó most is beleveti magát a munkába, ám míg az áldozatok utolsó lépéseinek nyomában jár, újabb két meggyilkolt lányt találnak.
Nem elég, hogy Lottie-nak meggylik a baja az üggyel, lányai, Chloe és Katie is nyom nélkül eltnnek. Lottie retteg, hogy a gyilkos rabolta el a gyerekeit, így megkezddik a gyanúsított utáni hajsza, amelynek tétje sosem volt nagyobb.
Daniel Cole, Robert Bryndza és Karin Slaughter rajongói élvezettel olvashatják Patricia Gibney soron következ thrillerét. A végs árulás kiemelked és fordulatokban bvelked része a Lottie Parker-sorozatnak.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Insomnia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/10/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633107560

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A végs árulás"

A végs árulás
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima