Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kb. i. e. 4000: A fenséges angyal egy hegytetn állt, és magába itta a látványt. Elször járt a Földön, így aztán minden új és izgalmas volt. Fleg a pusztítás. Egy egész bolygó vízbe fúlt, az özönvíz városokat, embereket és állatokat sodort el és terített szét. És most, hogy az es elállt, az egésznek kezdett elég, hogy is mondják, érett szaga lenni. De ez nem az gondja. Isten mozgásba lendítette a dolgokat, meg intézi a többit. 
Belenyúlt a pókhálófinom köntösébe majd a másik kezével a másik zsebbe. Végigtapogatta magát, aztán benézett az övén lógó selyemerszénybe. Üres volt. Az angyal körbe forgott, a földet pásztázta. 
- Mmm. 
A tárgy eltnt. Az angyal lenézett a hegyrl. 
Az emberiség egyre jobban mászott szét a Föld színén. 
- A picsába.

2015: Coop, a mágikus tárgyak eltulajdonítására szakosodott tolvaj ellop egy kis dobozt, és leszállítja rejtélyes megbízójának. Nincs tisztában vele, hogy ez a munka akár az életébe is kerülhet, st, az egész világot végveszélybe sodorhatja. Hirtelen ugyanis a Különleges Tudomány osztály emberei közt találja magát, akik közlik vele, hogy nem csupán egy természetfeletti ervel rendelkez tárgyat lopott el, hanem a végítélet kis dobozát. Amit nem ártana visszalopnia, ha még élni akar. De nem lesz könny, ugyanis a környék minden pokoli ereje már tudomást szerzett róla, és magának akarja.

A végítélet kis doboza egy szüntelenül pörg és végtelenül vicces sorozat els része a többszörös New York Times-bestseller szerz Richard Kadreytl, ami sokszor Christopher Moore csíps, egyedi humora eltt tiszteleg.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Fantasy , Hobby e Tempo libero » Umorismo » Libri per ridere e collezioni umoristiche , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/06/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634193036

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A végítélet kis doboza"

A végítélet kis doboza
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima