Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"... (az esszéírót) afféle tzoltónak kezdtem tekinteni, akinek az a dolga, hogy miközben mindenki futva menekül a szégyen lángjai ell, egyenesen belevesse magát a tztengerbe." - nyilatkozik szerepvállalásáról Jonathan Franzen, aki világhír regények szerzjeként sem sznt meg másodállásban esszéíróként keresni a kockázatot.

Most, amikor a modern technika támogatásával folytatódnak az si gylölködések, és bolygónk természetellenes viszontagságok elé néz, Franzen új esszégyjteményével arra hívja fel a figyelmet, hogy emberhez méltóbb módon is létezhetnénk a világon. 

Franzen esszéi a tárgyuktól függetlenül szkeptikusak a sztereotip véleményekkel szemben, írásmódját mélyen áthatja az irónia, miközben a szerz szókimondóan felvállalja saját fogyatékosságait. 
A világ végének vége higgadt, mégis csíps nyelven íródott, Franzen érvei alaposak, gondolkodásmódja leleményes, és segít abban, hogy az ember reménnyel, de józanul tekintsen a jelenre és a jövre. 

Jonathan Franzen öt regény sokszorosan díjazott szerzje. Javítások cím mvével 2001-ben elnyerte az amerikai Nemzeti Könyvdíjat. A 21. Század Kiadó az új esszékötet után sorra újra megjelenteti Franzen regényeit, amelyek az ezredforduló legfontosabb könyvei közé tartoznak.

A világ végének vége több mint esszégyjtemény. Franzen mindig úgy építi fel témáit, mind egy zeneszerz a különböz tételekben visszatér melódiákat. Ugyanaz a briliáns logika, az elüt, mégis párhuzamba állítható dolgok egymás mellé szerkesztése jellemz erre a könyvére, mint zseniális regényeire, a Tisztaságra, a Javításokra vagy a Szabadságra. Mindig árnyaltan fogalmaz, sosem általánosít, és soha nem téveszt arányt, miközben felvázolja a helyzetet.

Epizódok a család történetébl. Olvasmányok és egyéb mvészeti hatások. Franzen madárlesen. Környezetvédelem és aggodalom a Föld jövjéért. Ezek azok a témák, amelyek újabb éj újabb kombinációkban kerülnek egymás mellé a kötet tizenhat esszéjében. Franzen az Antarktisztól Kelef-Afrikától, Közép-Amerikától a Balkánig beutazta a bolygót, és útinaplói ugyanolyan közvetlenek, mint a rokonairól vagy barátságairól közölt részletek. Ez az intimitás, a gondolatok szintesége és tisztasága a legmegragadóbb ebben a könyvben.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Prosa letteraria

Editore 21. Század Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/06/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155915574

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A világ végének vége"

A világ végének vége
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima