Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ez a kisregény is a szerelemrl szól, a férfi gyötrdésérl és harcáról a szeretett nért. Itt játszódik köztünk, Pesten, a nagykörúton, a Lipótvárosban, ismert szcénák közt. A tehetséges és búslelk festmvész, "A züllött fréfi", aki a szerelmet könny ncskék karjai közt keresi, ám ott nem talál mást, csak testi szerelmet. De hajh, merre lehet a nagy, katartikus szerelem? Hsünk közel áll ahhoz, hogy életét eldobja, amikor berobban életébe a nagy ! És innen a bonyodalmak egymást kergetik, rülten rohanva a végkifejletig. No de mi lesz az? Happy end, vagy tragédia? Olvassák el - nem fogják megbánni. Forró Pál ismét könnyed és szórakoztató regényt ír. Kikapcsol, szórakoztat, egyszóval remekül megírt kisregény ez. (a Kiadó)

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Digi-book Magyarország Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/01/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633649862

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A züllött férfi"

A züllött férfi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima