Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Abandonul calului negru

Alartes Victor
pubblicato da Dexon Office

Prezzo online:
8,87

Iniial reticent, Valer accept s se angajeze în acest demers cu credina c politica înseamn i altceva decât nesfârita gâlceav dintre vod i boieri. Ptrunde astfel într-o lume ale crei reguli îi sunt strine i în care aproape nimeni - demnitar, magnat, magistrat, jurnalist sau ef de partid - nu este ceea ce încearc s par.

Ce sori de izbând va avea aventura lui Valer în sferele înalte ale puterii? Cum poate profesionistul autentic si onest s-i gseasc locul pe o scen pe care domnesc manipularea i jocurile de culise? Cum s stea departe de tentaii, cum s rmân vertical într-o societate bântuit de stafiile unui trecut neîneles nici de cei care l-au trit? Cum s continue el, calul negru, s se deplaseze urmând forma literei L pe o tabl de ah pe care nebunii fac rocade, pionii merg in lateral, iar regele poate reveni oricând asupra mutrilor sale?

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Dexon Office

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737013361

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Abandonul calului negru"

Abandonul calului negru
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima