Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Herkesin birbirinden üphe ettii, Padiah'n tüm tebaasndan korktuu, korku ve iddetin hüküm sürdüü bir dönem
II. Abdülhamit Devri

stibdat döneminin tüm bask ve entrikalarn, Abdülhamit'in nasl ve neden Abdülhamit olduunu bu romanda göreceksiniz.

Yaptklaryla bir döneme damgasn vurmu, Osmanl tarihinde önemli bir yeri olan Kzl Sultan'n, güzel bir kz karsndaki çaresizliine ahit olacaksnz.

Bursa'da doan ve adn bir güzellik tanrçasndan, Afrodit'ten alan bu Rum kznn Melahat Hanm oluunu, saraya giriini ve bir imparatorluun kaderiyle oynayn hayretler içinde okuyacaksnz.

Abdülhamit ve Afrodit bir ak ve macera roman, ama ayn zamanda bir devrin otopsisidir.

nce Kapak:

Sayfa Says: 312

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 169

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Maya Kitap

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Maya Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785882497

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Abdülhamit ve Afrodit"

Abdülhamit ve Afrodit
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima