Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ablak a végtelenre

Bojte Csaba
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
6,99

Csaba testvért, az erdélyi ferencest, a nehéz helyzetben él gyermekek megmentjét, 1500 szociális árva nevelapját ma már senkinek nem kell bemutatni. Minden egyes szavának súlyt és hitelt ad élete, nem csupán beszél Isten országáról, hanem mindent meg is tesz, hogy ez az ország itt a földön kibontakozzon. Karikó Éva az apostoli hitvallás, az ún. Hiszekegyállításaira fzte fel a kérdéseit. A válaszok minden egyes gondolata az életbl merít, az életrl szól végtelen bölcsességgel és egyszerséggel, nemcsak a hitigazságokat mutatja be, hanem azok megvalósítását a több évtizedes lelkipásztori és neveli munka tapasztalatából merítve. Szavaival összecsengnek nagy költink, gondolkodóink, szentjeink sorai, amelyek alátámasztják Csaba testvér gondolatait.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Cristianesimo

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/02/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632272542

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ablak a végtelenre"

Ablak a végtelenre
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima