Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Acaba Ne Olsam? Yazar

Toprak Ik
pubblicato da Tudem Yaynlar

Prezzo online:
1,19

Büyüyünce ne olacaksn? Doktor, bilim insan, yazar? Eer yan henüz küçükse, gönlünden geçen meslei seçmekte özgürsün demektir. Antropolog, itfaiyeci ya da ip cambaz olabilmen için hiçbir engel yok. Ama eer lise çandaysan iin biraz daha zor saylr. Sonuçta kim hayat boyunca hiç sevmeyecei bir ite çalmak ister ki? Meslek seçimi akaya gelmez. Unutmamak gerek ki, sevdii ii yapanlar, hayatlar boyunca çalm saylmazlar

Toprak Ik'n, çocuklara klavuzluk etmek amacyla hazrlad "Acaba Ne Olsam?" isimli bavuru dizisi, bundan böyle meslek seçimini bir hayli kolaylatracaa benziyor. Serinin ilk dört kitab Mühendis, Bilim nsan, Doktor ve Hukukçu'nun ardndan, Toprak Ik dizinin beinci kitabnda, sözcükleriyle bizlere harika dünyalar kuran yazarlar ve hayal gücünü konuturanlarn meslei olarak da bilinen yazarl mercek altna alyor.

Yazarlk dedikleri de nedir ki? Daha okulu bile yokken üstelik Sahi, yazarln inceliklerini örenebileceiniz bir kitap var m bildiiniz? Artk var! Toprak Ik, uzun aratrmalarn ve çalmalarn ardndan nihayet yazarln kitabn yazmay baard! Yazarlar ne yazarlar, nasl yazarlar? Doruklardaki usta yazarlar kimler? yi bir yazar nerede, nasl yetiir? Yazarlar geçimlerini hangi yolla salar? Yazarlk meslei ile yakn ilikide olan bilimler neler? Ksacas bir yazarn (ya da yazar adaynn) yazarlk evreniyle ilgili merak ettii her ey bu kitapta!

"Acaba Ne Olsam?", meslek seçimine karar verme aamasndaki okurlarn ellerinden brakmak istemeyecekleri, mizahi öelerle bezeli, edebiyat tadnda keyifli bir bavuru dizisi
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 88

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 58

Bask Yl: 2016

Dili: Türkçe
Yaynevi: Tudem Yaynlar

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Hobby, enigmistica, quiz e giochi

Editore Tudem Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059604635

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Acaba Ne Olsam? Yazar"

Acaba Ne Olsam? Yazar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima