Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

V romanu Adua spregovori somalska priseljenka v Italiji, ki nam ponudi vpogled v širše zgodovinsko ozadje kolonialistinega in postkolonialistinega podrejanja Afrike.

Igiaba Scego gradi prizore filmino, kar narekuje eden glavnih motivov v knjigi - izkorišanost (temnopoltih) žensk v filmski industriji. Ta motiv avtorica poglobi in razširi, tako da roman sestavi kot kolaž treh pripovednih glasov in v tri zgodovinske ase postavljenih zgodb o afriških migrantih v Italiji. Raznolike pripovedi preplete z narativnimi paralelizmi.

Prva zgodba je vstavljena v okvir italijanskega fašizma v vzhodni Afriki. Šepavi je kot tolma v službi Mussolinijevega režima prisiljen sodelovati pri izdaji lastnih ljudi, zato zasovraži samega sebe. Druga je zgodba Adue, ki v sedemdesetih letih 20. stoletja kot naivna najstnica pobegne iz Somalije, ker želi postati filmska zvezda. Njene sanje se razblinijo, ko jo navidezna dobrotnika, ki jo pripeljeta v Italijo, izkoristita tako poslovno kot za osebne perverzne užitke. Kona ponižana na podoben nain kot njen oe in v enakem sovraštvu do sebe. Bo kot ostarela gospa znala vzeti življenje v svoje roke, bo znala dosei, da bo njen glas slišen? Tretja je zgodba Titanika, Aduinega mnogo mlajšega moža, ki je preživel plovbo ez Sredozemsko morje in tako kot številni drugi Afriani po letu 2000 prišel v Evropo, da bi se tam tudi njemu sesule sanje o obljubljeni deželi.

Avtorica analizira strukture nasilja in prevprašuje razline sisteme vzpostavljanja oblasti (kapitalizem, (post)kolonializem, patriarhat, rasizem, družbeno izkljuevanje žensk, otrok, migrantov, živali). To pone z navidezno preprosto pripovedjo in z veliko ustvene inteligence. Namesto pike na koncu podtakne vprašanje: ali upor izkorišanih in ponižanih, prekinitev z vsakršnim nasiljem kot eksistencialna nuja ni najprej v tem, da ozavestimo svojo vpetost v sisteme dominacije, se osvobodimo svojih ran in zberemo pogum za to, da bi zaživeli v ljubezni in spoštovanju do sebe?

Alenka Jovanovski

Igiaba Scego (1974) je italijanska pisateljica, publicistka in aktivistka somalskih korenin. Študirala je primerjalno književnost in pedagogiko ter leta 2008 doktorirala. V okviru postdoktorskega študija je na univerzi Ca' Foscari v Benetkah prouevala kulturni dialog in migracije, italijanski kolonializem in položaj temnopoltih v Italiji. Za razline revije piše o migrantski literaturi in pripravlja antologije besedil migrantskih avtorjev. Leta 2003 je prejela nagrado eks & tra za kratko zgodbo in objavila romaneskni prvenec Nomadinja, ki je oboževala Alfreda Hitchcocka (La nomade che amava Alfred Hitchcock). Poleg romana Adua (2015) je napisala še romane Rhoda (2004), Onkraj Babilona (Oltre Babilonia, 2005) in Moj dom je tam, kjer sem (La mia casa è dove sono, 2010; slov. 2016), za katerega je leta 2011 prejela nagrado mondello, in roman Linija barve (La linea del colore, 2020). Njena dela so vkljuena v univerzitetne študijske programe v Evropi in v ZDA, doslej pa so bila prevedena v anglešino, brazilsko portugalšino, švedšino in hrvašino.

Alenka Jovanovski (1974) prevaja iz italijanšine (Cesare Pavese, Italo Calvino, Nelida Milani, Valerio Magrelli, Igiaba Scego, Lina Prosa) in obasno poezijo iz anglešine (Margaret Randall, William Blake, Andrea Brady). Poleg esejev o poeziji piše poezijo, doslej je izdala pesniški zbirki Hlae za Džija (2012) in Tiso osemdeset stopinj (2018). Njene pesmi so bile objavljene v poljšini v antologiji dvanajstih pesnic iz eške, Slovenije in Ukrajine Portrety kobiet w odwróconej perspektywie (Katovice: FA Art, 2013). Nekaj jih je prevedenih tudi v anglešino.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Kulturno-umetniško Društvo Police Dubove

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/06/2021

Lingua Sloveno

EAN-13 9789617020649

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Adua"

Adua
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima