Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Agatha Raisin és a boszorkányok fája

M. C. Beaton
pubblicato da Erawan Könyvkiadó

Prezzo online:
8,41

Csodás Cotswolds! Ó az a vidéki nyugalom! Messze a nagyváros zajától. A rossz emberektl. Távol a bntl. Aprócska falvak, Zsúptets, sárga mészkbl emelt házak, zöldell legelk, patakok, khidak. Kuglóf, kakaó. Tea, aprósütemény. Béke, idill.

Vagy mégsem? A Boszorkányok fáján egy jobb sorsra érdemes, amúgy meglehetsen gazdag aggszz holtteste lengedez a szélben. Másnap egy közrendré. Majd újabb áldozatok. Boszorkánybuli az éjszakában. Rettegés. A rendrség sötétben tapogatózik, mígnem, mint már annyiszor, Agatha Raisin kezébe veszi az ügyet. Jön, szimatol, kis híján az életével fizet, ám gyz végül. Rátalál a rafinált gyilkosra

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Erawan Könyvkiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/12/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155652530

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Agatha Raisin és a boszorkányok fája"

Agatha Raisin és a boszorkányok fája
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima