Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Agatha Raisin és a halott harangozó

M. C. Beaton
pubblicato da Erawan Könyvkiadó

Prezzo online:
8,46

Amilyen aprócska falu Thirk Magna, olyan büszke lehet középkori temploma harangjaira, melyeket hat elkötelezett harangjátékos szólaltat meg minden jeles alkalomkor. Különösen ünnepélyes eseménynek ígérkezik az egyházmegye püspökének látogatása, amelyre lázasan készül a falu és a hat harangozó. A legelszántabb közülük egy hervadásnak indult ikerpár, Mavis és Millicent, akiknek lelkesedése abból is fakad, hogy a püspök rendkívül vonzó férfi hírében áll.

Az egyházi méltóság látogatása ugyancsak felkavarja a békés környék életét. Mivel az anglikán egyház pásztorai nsülhetnek, a jókép férfi hihetetlen lázba hozza a körülötte lév nket. Az ikerpár is mindenre kész, hogy k nyerjék el a szépséges Peter kegyeit.

Természetesen Agatha Raisint sem hagyja érintetlenül a szívtipró püspök, ám amikor megtudja, hogy Peter egykori kedvese nyomtalanul eltnt, bekapcsol híres detektívszimata. A püspök körüli baljós jelek csak szaporodnak: Thirk Magna egyik kriptájában felbukkan az els hulla. Agatha akcióba lendül. Meg akarja találni azt a bizonyos eltnt lányt, ám útját hamarosan újabb áldozatok keresztezik.

Nyomozását egyvalami nehezíti igazán: életében elször, egy újságíró képében meglepi a szerelem, ami ezúttal nem a szokásos hóbortos fellángolás. Agatha az igazi nagy t véli megtalálni

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Erawan Könyvkiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/05/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155652691

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Agatha Raisin és a halott harangozó"

Agatha Raisin és a halott harangozó
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima