Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Agatha Raisin és a szuperszamár

M. C. Beaton
pubblicato da Erawan Könyvkiadó

Prezzo online:
8,45

Agathát csúnyán rászedik, megvezetik egy kamugyilkosság kamubnjelével. A kínos epizód alkalmasnak látszik a lejáratására, ám felveszi a kesztyt. E kompromittáló akciónak látszólag semmi köze ahhoz a megbízáshoz, amelyet kevéssel korábban az egyik helyi üzemtl kapott Agatha nyomozóirodája: a fnökség ipari kémkedésre gyanakszik.

Agatha és csinos fiatal segítje, Toni azonban jó szokásuk szerint szimatot fognak, és a gyanakvókra kezdenek gyanakodni. Hamarosan bekövetkezik egy haláleset, ami a bíróság szerint baleset volt, okozóját az üzem udvarán él szamárban jelöli meg. Javasolja: tegyék el láb alól szegény fülest. Csakhogy országos mozgalom indul a megmentésére. Vajon sikerül-e végül? És vajon beigazolódik-e Agatha gyanúja az üzemmel kapcsolatos üzelmekrl? És Agatha több mint barátja", Sir Charles Fraith vajon elveszi-e a helyi újgazdag família leányát? Amúgy pedig a nyomozón vigasztalódik-e szerelmileg?

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Erawan Könyvkiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/12/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155652943

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Agatha Raisin és a szuperszamár"

Agatha Raisin és a szuperszamár
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima