Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Aici i acum

Bujor Nedelcovici
pubblicato da ALLFA

Prezzo online:
3,54

Volumul Aici i acum, cuprinzând eseuri, studii, polemici, însemnri de jurnal, interviuri, scrisori deschise - difuzate de scriitor prin mass-media în perioada 1970-1995 -, este convingtor i emoionant. Nu sun a gol, ca atâtea alte volume de publicistic, ocazional i convenional, aprute dup 1989. Îl citim, înc de la prima pagin, cu maxim atenie, întrucât unele texte ne-au rmas în minte de pe vremea publicrii lor în pres, când s-au remarcat prin gravitate i printr-o bun credin rar întâlnit la noi. Iar lectura întregului nu dezamgete. Dimpotriv. Prin însumare, textele disparate creeaz o atmosfer de responsabilitate susinut, care le pune i mai bine în valoare. Singurele secvene care displac sunt acelea în care scriitorul vorbete pe un ton solemn - i uneori teatral-eroic - despre creaia sa, despre menirea lui de creator etc. Evideniind îns o vanitate naiv, o lips de abilitate, i aceste secvene contribuie la câtigarea încrederii noastre.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Allfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737245793

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Aici i acum"

Aici i acum
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima